برداشتن میخچه

Written by Dr Elhami - دکتر الهامی on June 21st, 2011. Posted in Uncategorized

سطحی ترین لایه ی پوست لایه ی شاخی پوست است. سلول زنده ای در این لایه وجود ندارد و مانند یک لایه ی پلاستیکی کل بدن را می پوشاند و علاوه بر دفاع از بدن و جلوگیری از ورود باکتری ها و عوامل خطرساز به داخل بدن از تبخیر آب و خروج آب از بدن نفش اساسی دارد. یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در اثر سوختگی های وسیع از بین رفتن همین لابه است.

در برخی افراد به دلیل سایش، اصطکاک و یا ضربات مداوم در نقاط خاصی مانند کف پا یا لای انگشتان پا یک واکنش دفاعی به نام هایپرکراتوز صورت می گیرد. هایپرکراتوز یعنی بیشتر شدن و ضخیم تر شدن لایه ی شاخی پوست. گاهی عامل ایجاد کننده ی هایپرکراتوز در طول زمان از بین نمی رود و پوست به ضخیم کردن لایه ی شاخی خود همچنان ادامه می دهد در این صورت تجمع و تراکم بیش از حد این لایه در نقطه ی فشار صورت می پذیرد. این تجمع و تراکم لایه به طرف بیرون راهی برای رشد ندارد زیرا با کفش در تماس است بنا براین به طرف فضای داخل پوست فشار می آورد. این فشار به گیرنده های درد واقع در ساختمان پوست موجب دردهای شدید وآزاردهنده ای برای فرد می شود که همان درد میخچه است.

درمان میخچه برداشتن آن به روش جراحی است که با تیغ جراحی و یا به روش رادیوفرکانسی انجام می شود.

نکته ی مهم این که چنانچه عامل ایجاد کننده ی میخچه که فشار مداوم روی یک نقطه ی کوچک از پا است برطرف نشود حتی پس از جراحی های متعدد مجددا ایجاد می شود. بنا براین حذف عامل فشار با توصیه های خاص نقش اصلی در بهبودی کامل را دارد.